Côn Đảo

3 Ngày 2 Đêm Cần Thơ
2 Ngày 1 Đêm Côn Đảo
3 Ngày 2 Đêm Côn Đảo