Từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

2 Ngày 1 Đêm Cần Thơ
2 Ngày 1 Đêm Mũi Né
1 ngày Cần Thơ
1 Ngày Đắc Lắk
2 Ngày 1 Đêm Cần Thơ
2 Ngày 1 Đêm Đà Lạt
2 Ngày 1 Đêm Hòn Sơn - Rạch Giá