Từ 500.000 - 1.000.000 VNĐ

1 ngày Cần Thơ
1 Ngày Đà Nẵng
1 Ngày Nha Trang
1 Ngày Hạ Long